Voornaamswijziging

Soms doet zich een situatie voor waarin het wenselijk is om de voornaam te wijzigen of aan te passen. Dit kan alleen gebeuren door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Hiervoor is de tussenkomst van een advocaat noodzakelijk. Dit soort procedures zijn vaak vrij eenvoudig te doorlopen en geregeld blijft een zitting bij de rechtbank achterwege.