Adoptie

De wet kent vele vormen van adoptie.

  • Adoptie door twee personen tezamen, al dan niet van hetzelfde geslacht.
  • Adoptie door één ouder (ook wel stiefouder adoptie genoemd)
  • Adoptie binnen een samenleving of huwelijk van twee partners van hetzelfde geslacht.

Aan al deze vormen van adoptie stelt de wet voorwaarden. Een verzoek tot adoptie dient altijd aan de rechter ter beoordeling te worden voorgelegd.