Overige onderwerpen

Het familierecht omvat uiteraard veel meer onderwerpen dan echtscheiding en alles wat daarbij komt kijken. Als advocaat treed ik geregeld op in andere zaken die betrekking hebben op het familierecht. Hieronder volgt puntsgewijs een opsomming van de onderwerpen die ook tot het familierecht behoren: