Echtscheidingsmediation

Een echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit een mensenleven. Je komt terecht in een achtbaan van emoties en ondertussen is het belangrijk om allerlei zaken te regelen. Het heeft dan ook tijd nodig om een echtscheiding emotioneel te verwerken. Praktisch bezien moet er echter van alles worden geregeld en dat kan niet te lang blijven liggen. Vaak is het juist nodig om allerlei zaken te regelen, alvorens echt toe te kunnen komen aan de verwerking van een echtscheiding. Maar hoe pak je dat aan?

Hoe verloopt een mediation?

Mediation is bij uitstek geschikt om juist bij echtscheiding een helpende hand te bieden. Als echtscheidingsmediator ga ik in gesprek met beide partijen samen. Aan emoties wordt in de meeste gevallen ook aandacht besteed. Het is immers nooit goed uit schuldgevoel of verdriet afspraken te maken. Mocht hier echter geen sprake van zijn of mochten partijen het niet wenselijk vinden dat hier veel aandacht aan wordt besteed, dan zal ik daar altijd rekening mee houden.

Daarnaast wordt juridische uitleg gegeven over de zaken die moeten worden geregeld. Het is belangrijk dat partijen goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten. Pas daarna kunnen partijen in overleg om afspraken te maken. Juist omdat de afspraken in en na overleg tot stand komen, kunnen deze rekenen op een groot draagvlak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een verplichting die door een rechter wordt opgelegd.

De meerwaarde van mediation

Het voordeel van een goed afgeronde mediation is groot en daar ligt ook meteen de meerwaarde van een mediation ten opzichte van andere vormen van echtscheiding. Beide partijen kunnen ook na de echtscheiding nog met elkaar overleggen en de verhoudingen zijn niet (verder) verstoord. Uiteraard zullen beide partijen een eigen leven gaan leiden, maar als er kinderen zijn, zal er altijd contact blijven. Weliswaar op ouderniveau, maar juist dan is het zo belangrijk om respectvol met elkaar om te kunnen blijven gaan. Mijn motto als echtscheidingsmediator is niet voor niets:

Een echtscheiding is pas geslaagd als beide partijen apart van elkaar, samen verder kunnen leven.

Een goede echtscheidingsmediation draagt daar zeker een steentje aan bij.

Beëindiging samenleving

Hoewel de naam scheidingsmediation doet vermoeden dat dit alleen wordt toegepast bij echtscheidingen, is dit onjuist. Ook voor de beëindiging van een samenleving, is het raadzaam dit zorgvuldig en zoveel mogelijk in overleg te doen. Mediation is dan eveneens zeer geschikt. Het enige verschil met een scheidingsmediation is de afronding. De rechter hoeft de echtscheiding uiteraard niet uit te spreken en er komt geen convenant maar een beëindigingsovereenkomst.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Het voorgaande geldt overeenkomstig voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Zijn er geen minderjarige kinderen dan een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden kunnen worden ontbonden door inschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zijn er echter minderjarige kinderen waar beide ouders het gezag over hebben, dan dient aan de rechter te worden verzocht de ontbinding van het partnerschap uit te spreken.