Ontkenning vaderschap

Mocht blijken dat de juridische vader, die tijdens het huwelijk met de moeder op basis van de wet ook juridisch ouder is geworden, niet de biologische vader is, dan kan een verzoek tot ontkenning van het vaderschap bij de rechtbank worden ingediend. Dit kan onder bepaalde omstandigheden door het kind zelf, door de erkenner of door de moeder. Daarnaast dient er te worden gelet op de vervaltermijnen. De wet stelt hier bepaalde voorwaarden aan.