Echtscheiding

Een echtscheiding is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit een mensenleven. Als overleg vervolgens ook niet meer mogelijk blijkt en er zoveel is gebeurd dat samen aan tafel zitten niet meer mogelijk is, dan is het belangrijk om te weten dat een echtscheiding ook met een eigen advocaat kan worden gerealiseerd.

Als echtscheidingsadvocaat behartig ik dan de belangen van één partij. De andere partij zal zich ook moeten wenden tot een eigen advocaat. Hoe de echtscheiding vervolgens wordt afgewikkeld, kan verschillen.

Verloop procedure

In eerste instantie leg ik aan cliënten uit dat het hebben van een echtscheidingsadvocaat, echt niet hoeft te leiden tot een vaak zo gevreesde vechtscheiding bij de rechtbank. Ik zal in de meeste gevallen eerst proberen in overleg te treden met de advocaat van de andere partij. Soms zijn mensen gewoon onzeker, gekwetst of boos en vinden zij het om die reden fijner een eigen advocaat te hebben. Soms voelen mensen zich ook ongelijkwaardig aan hun partner en hebben zij om die reden behoefte aan iemand die voor hun belangen op komt. Al deze redenen om te kiezen voor een eigen advocaat zeggen uiteindelijk niets over de bereidheid om in overleg alsnog tot afspraken te komen. Ik zal dus altijd adviseren eerst af te tasten bij de wederpartij of er nog mogelijkheid tot overleg bestaat.

Overleg vindt in die situaties altijd plaats in zogenaamde 4-gesprekken. Beide advocaten zijn aanwezig, alsmede beide partijen. Uiteraard bereid ik een 4-gesprek met mijn eigen cliënt van tevoren goed voor, zodat mijn cliënt(e) goed geïnformeerd en voorgelicht deel kan nemen aan het gesprek. Op die manier kan er alsnog met alle partijen worden overlegd over mogelijke afspraken.

Als het lukt om op deze wijze tot afspraken te komen, wordt er een echtscheidingsconvenant opgesteld. Dit convenant wordt ingediend bij de rechtbank en de rechter spreekt de echtscheiding uit zonder dat partijen hoeven te verschijnen. De procedure verloopt volledig schriftelijk.

Als het anders loopt…

Soms loopt het echter anders en lukt het niet om tot afspraken te komen. Dat kan. In die situaties kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Als echtscheidingsadvocaat zorg ik dan voor indiening van de noodzakelijke processtukken en heb ik met mijn cliënten uiteraard overleg over de te volgen procedure en de te nemen stappen.

Een procedure wordt vaak ervaren als emotioneel zwaar en financieel kostbaar. Om die reden wordt voor het voeren van een inhoudelijke echtscheidingsprocedure pas gekozen als andere opties niet haalbaar zijn. Mocht het tot een procedure komen dan zal ik er steeds naar streven de best haalbare uitkomst voor mijn cliënten te bereiken.